Adatvédelmi tudnivalók

Utoljára frissítve: 2023.08.22.


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

toborzással kapcsolatos adatkezelésről

 

Jelen általános adatvédelmi tájékoztató ("Adatkezelési tájékoztató") a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet ("GDPR") alapján készült.

Bevezetés

A KPMG Hungária Kft. VAGY a KPMG Tanácsadó Kft.  VAGY aKPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda ("Társaság" vagy "KPMG") kötelesek vagyunk védeni és tiszteletben tartani az Ön magánéletét. A jelen munkavállalói adatkezelési tájékoztató a GDPR 13. cikke alapján megfelelő módon ismerteti az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait továbbá azokat az intézkedéseket, amelyeket az Ön személyes adatinak védelmében teszünk meg.

Jelen Tájékoztató személyi hatálya kiterjed valamennyi természetes személyre, aki a KPMG által bármilyen formában meghirdetett álláspályázatra beadja jelentkezését, és így személyes adatait a KPMG rendelkezésére bocsátja azok kezelése, illetve gyűjtése céljából.

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a tárgyi adatkezelés(ek) vonatkozásában a KPMG adatkezelőnek minősül.A KPMG adatai az alábbiak:


 

Cégnév:

KPMG Hungária Kft.

KPMG Tanácsadó Kft.

KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda

Székhely:

1134 Budapest, Váci út 31.

Kapcsolattartó:

Marketing- és kommunikációs osztály

E-mail cím:

info@kpmg.hu

Cégjegyzékszám:

Cg.01-09-063183

Cg. 01-09-698768

N/A

Nyilvántartási szám:

N/A

N/A

3502

Adószám:

10263332-2-44

12691908-2-44

18147995-2-41

Honlap cím:

https://home.kpmg/hu/hu/home.html

Telefonszám:

+36 1 887 7100

 

A KPMG HUNGÁRIA KÖNYVVIZSGÁLÓ, ADÓ- ÉS KÖZGAZDASÁGI TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÉS A KPMG TANÁCSADÓ KFT.ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

• Név: dr. Kelemen-Kustyán Georgina
• Cím: 1134 Budapest, Váci út 31.
• E-mail cím: dataprivacykpmghu@kpmg.hu

Ha bármilyen kérdése, vagy észrevétele merül fel a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, állunk rendelkezésére a következő elérhetőségen: dataprivacykpmghu@kpmg.hu. Ezen az elérhetőségen keresztül kapcsolatba léphet velünk akkor is, ha úgy érzi, hogy nem tartjuk be Adatkezelési Tájékoztatónkat.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban a “KPMG"," “mi," “miénk," és “minket" elnevezések a KPMG Hungária Kft. VAGY a KPMG Tanácsadó Kft-t VAGY a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Irodát jelölik. Jelölheti még a szövegkörnyezettől függően a KPMG International Cooperative-ot (“KPMG International"), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyt, és/vagy független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat bármely más tagját, vagy tagjait, amelyek a KPMG International-hez kapcsolódnak. KPMG International nem nyújt ügyfeleknek szolgáltatást.

 

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Feldolgozásra azok az adatok kerülnek, melyeket Ön a jelentkezési nyomtatványon ad meg, vagy amelyeket az önéletrajza és az egyéb dokumentumok (mint pl. levelezés, motivációs levél tartalmaznak. Ilyen adatok lehetnek ID szám, név, e-mail cím, telefonszám, megpályázott pozíció, állandó lakcím, születési idő, nem, utolsó bejelentkezés dátuma, regisztráció időpontja, státusz (aktív/passzív), elvárt fizetés és egyéb igény, végzettség területe, szintje, neve, beszélt nyelv típusa, szintje, munkatapasztalat területe, pozíció szintje, évek száma, ideális munkaterület neve, pozíció szintje, helye, jelentkezés dátuma, cég visszajelzése.  

A jelentkezési nyomtatványon vannak kötelezően kitöltendő mezők - ezek az adatok a pályázat feldolgozásához szükségesek. Ezeknek az Adatoknak a megadása nélkül nem tud részt venni a pályázati folyamatban.

Néhány esetben az általunk gyűjtött személyes adatok tartalmaznak ‘különleges személyes adatokat’ is, úgy mint, különbözőségre utaló adatok (beleértve faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok  és szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó személyes adatok), vagy egészségügyi adatok (úgy mint rokkantság, dohányzás, munkára való fizikai alkalmasság) és az állítólagos vagy bizonyított bűncselekményekről szóló adatok, minden olyan esetben, amikor a törvény megengedi.

Néhány esetben, a KPMG harmadik személyektől is gyűjt személyes adatot, például munkaerő közvetítő cégektől, akik Önt a KPMG-hez közvetítették, vagy más KPMG tagvállalattól, ha ezen a tagvállalat közvetítette hozzánk Önt. A KPMG továbbá beszerezhet adatot például a toborzással foglalkozó cégektől mint például jelöltriport a pozícióra való megfelelőségről, az Ön bérigényéről, szakmai tapasztalatáról, valamint más háttérmunkát támogató szolgáltatóktól (elsőként, aki a rugalmas juttatási programunkat biztosítja).Ezen kívül más nyilvánosan hozzáférhető forrásokból, úgy, mint közösségi média oldalak. A KPMG annak tudatában veszi át és kezeli a személyes adatokat a munkaerő-közvetítőtől, hogy azokat a munkaerő-közvetítő az Ön megfelelő tájékoztatásán alapuló, kifejezett és önként megadott hozzájárulásán alapulva szerezte meg. A munkaerő-közvetítő kötelessége, hogy az említett hozzájárulást, az előbbiekben részletezett módon Öntől beszerezze. A hozzájárulásnak ki kell terjednie arra, hogy a KPMG megszerezze az adatokat a munkaerő-közvetítőtől.

 

Mire használjuk az Ön személyes adatait?

A munkavállalók személyes adatait a következő célokból kezeljük:

 • Elsődlegesen a toborzási tevékenység végzése céljából (beleértve az Ön pályázatának feldolgozását, a belső foglalkoztatást és a kiküldetést, álláslehetőségekről való értesítését, időpont egyeztetést, az interjúra, kiválasztás lebonyolítását), meglévő vagy potenciális összeférhetetlenség, vagy bármilyen más akadály ellenőrzése, ami korlátozza a Munkavállaló tevékenységét, vagy KPMG-n belüli foglalkoztatását, valamint az Ön jövőben foglalkoztatási lehetőségének vizsgálata céljából;

Valamint a további alcélokból:

 • IT erőforrásaink kezelése, beleértve infrastruktúra management és üzletfolytonosság érdekében;
 • független tagtársaságokból álló KPMG-hálózaton belül személyes adatok továbbítása, és hozzáférhetővé tétele érdekében;
 • hatóságtól vagy bíróságtól érkező hivatalos megkeresések megválaszolása érdekében.

 

Adatbiztonság

A KPMG-nek naprakész biztonsági szabályzatai és eljárásai vannak hatályban, hogy megvédjék a személyes adatotjogellenes megsemmisítésétől, elvesztésétől, megváltoztatásától, jogosulatlan közlésétől vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáféréstől. Ugyanakkor a biztonság teljes mértékben a  KPMG legjobb törekvései ellenére sem biztosított minden fenyegetés ellen. Legjobb tudomásunk szerint, az Ön személyes adatához azok férhetnek hozzá, akiknek szükséges azt ismerni. Ezek az egyének, akik hozzáférhetnek az adatokhoz, kötelesek vállalni az ilyen adatra vonatkozó titoktartási kötelezettséget.

Mi megtesszük a szükséges intézkedéseket ahhoz is, hogy a személyes adatot csak olyan hosszú ideig tartsuk meg i) amíg a személyes adat az egyéni igénnyel összhangban, ii) jogi, szabályozói, belső üzleti vagy szabályzati követelményével összhangban szükséges, vagy iii) amíg a személy kéri, hogy a személyes adat  kerüljön törlésre.

Az a periódus, amíg az adat megőrizhető, függ a speciális környezettől és körülménytől, amely alatt a személyes adatot gyűjtötték; ugyanakkor a fenti i)-iii) követelményeknek meg kell felelnie.

 

Mit mond erről a jogszabály?

A GDPR lehetővé teszi, hogy személyes adatokat kezeljünk, amennyiben arra van jogalapunk. Ugyanakkor előírja számunkra azt is, hogy tájékoztassuk arról, hogy melyek ezek a jogalapok. Ennek megfelelően, amikor az Ön személyes adatát kezeljük az alábbi jogalapokon:

 • Hozzájárulás: Ilyenkor külön engedélyt kérünk a személyes adatinak kezeléséhez és csak ilyen jogalapon kezeljük a személyes adatit, ha ehhez Ön hozzájárult. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a KPMG dataprivacykpmghu@kpmg.hu elérhetőségén keresztül.
 • Figyelemmel a fentebb kifejtettekre, amennyiben Ön különleges személyes adatot is megad, úgy a különleges adatai vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján az Ön kifejezett hozzájárulása.
 • Hozzájárulásának megadásával lesz jogalapunk arra, hogy a személyes adatokat a KPMG hálózatának másik tagvállalataihoz továbbítsuk.
 • Jogos érdek: jogalapon kezeljük az Ön személyes adatait, ha jogos érdekünkben áll ezt megtenni a vállalkozás jogszerű működtetése érdekében mindaddig, amíg az nem haladja meg az Ön érdekeit;

A "jogos érdek" jogalapra alkalmazására példák:

 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme érdekében.
 • a költséghatékony szolgáltatásokhoz kapcsolódó előnyök biztosítása érdekében (pl. dönthetünk néhány beszállító által ajánlott IT platformok használata mellett, vagy megoszthatjuk az általános személyes adatait a KPMG hálózatának másik tagvállalatával, ha Ön annál az entitásnál kezd dolgozni, és az adatkezelést a KPMG hálózat tagvállalata a számára törvény által előirt háttérellenőrzés érdekében végzi, anélkül, hogy Öntől ismét személyes adatokat gyűjtene. 

 

Köteles megadni a személyes adatait nekünk, ha kérjük?

Ön a személyes adatait a jelentkezési lap kitöltésekor önként adja meg. Amennyiben nem adja át nekünk a személyes adatait, abban az esetben vagy nem tudjuk megfelelően feldolgozni pályázatát a toborzási- kiválasztási folyamatban, adott esetben pályázati kérelme elutasításra is kerülhet.

 

Kezeljük a személyes adataimat emberi beavatkozás nélkül?

Igen, kezeljük. Automatikus rendszereket/eljárásokat használunk és automatikus döntéshozatalt (ideértve profilalkotást) végzünk annak érdekében, hogy az Ön által kért szolgáltatást nyújthassuk az Ön részére. Például, ha bármilyen jogszabályi változás történik, ami hatással van a népesség egy konkrét szegmenségre.

 

Adatok megőrzési ideje

 • A személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelése alapvetően a pályáztatási eljárás időtartamára terjed ki. Amennyiben Ön kerül kiválasztásra, a jelentkezéssel kapcsolatban megadott adatai az első munkanapjától számított legkésőbb 90 napon belül kerülnek anonimizálásra.
 • Amennyiben nem Ön kerül kiválasztásra, személyes adatai az erről történő kiértesítést követő 30 napon belül kerülnek anonimizálásra.
 • Amennyiben Ön nem került felvételre, de kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is megőrizzük személyes adatait, a jövőben megüresedő – hasonló – pozíciókról történő értesítés érdekében, hozzájárulása alapján a jelentkezéstől számított 2 évig őrizzük meg adatait azért, hogy amennyiben Ön alkalmas lehet a későbbiek során egy adott munkakör betöltésére, Önt a hozzájárulása alapján megkereshessük. Ha Ön nem járul hozzá adatai megtartásához, adatait az erről történő kiértesítést követő 30 napon belül anonimizáljuk. Amennyiben Ön ahhoz sem járul hozzá, hogy adatait anonimizáljuk, személyes adatait haladéktalanul, de legkésőbb az Ön erre irányuló kérését követő 30 napon belül töröljük.
 • Az anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítási lehetőségének végleges kizárását. Anonim adatok esetében olyan információkról van szó, amelyek nem teszik lehetővé a beazonosítást személy szerint egy bizonyos jelentkezőre. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a jelentkező ezen adatok alapján nem beazonosítható.
 • Amennyiben a foglalkoztatási jogviszony létrejön, úgy az adatok, dokumentumok kezelésére az adott foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szerződéses és jogszabályi rendelkezések az irányadók.

Adattovábbítás

Adattovábbitás szervezeten belül - hozzáférési joggal rendelkezők köre

Az álláspályázatok elbírálásában részt vevő munkavállalók, így különösen a HR Igazgató, Recruiter, HR Generalista, Recruitment gyakornok, valamint annak a szervezeti egységnek a vezetője, amelyhez a pozíció meghirdetésre került, – a rájuk vonatkozó munkajogi szabályokkal teljes összhangban – jogosultak az Ön adatait megismerni a jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezeléssel összefüggésben.

Adattovábbítás a KPMG cégcsoporton belül

Megosztunk személyes adatokat Önről a KPMG hálózat más tagvállalataival a nemzetközi elköteleződés részeként, továbbá a KPMG International-vel és más tagvállalatokkal, amennyiben szükséges, és, hogy a jogszabály által előirt kötelezettségeinek megfeleljünk a világon mindenhol. A KPMG hálózat más tagjai szintén nyújtanak nekünk és Önnek szolgáltatást, például informatikai alkalmazások tárolása és támogatása, biztosítási formák nyújtása.

Adattovábbítás adatfeldolgozók, harmadik személyek, adatkezelők részére

Nem osztjuk meg a személyes adatokat olyan harmadik személyekkel, akikkel nem vagyunk kapcsolatban, kivéve, ha az Ön kérésének teljesítése érdekében a jogos szakmai és üzleti érdekünk alapján szükséges, és/vagy amennyiben azt a jogszabály, vagy szakmai standardok előírják, vagy felhatalmazást adnak rá. Ebbe a körbe tartozik:

 • Technikai műveleteket végző adatfeldolgozó:A KPMG az általa végzett adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveletekhez adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az Adatfeldolgozó elérhetőségei:

Név: hrfelho.hu Kft.

Székhely: 1119 Budapest, Bártfai u. 15-17.

Cégjegyzékszám: 01-09-322675;

Adószám: 26296465-2-43

 

Az Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója a http://hrfelho.hu/adatvedelem.html linken érhető el, ahol Ön tájékoztatást kaphat arról, hogy a rendszerbe történő regisztrációval összefüggésben milyen szerepet tölt be az Adatfeldolgozó a KPMG toborzási folyamataiban.

 • A szolgáltatásban résztvevő más közreműködőink: mi továbbítjuk az Önre vonatkozó személyes adatait harmadik fél szolgáltatásban résztvevő közreműködőinknek, úgy mint az (IT) rendszereket üzemeltetőknek, tárhely szolgáltatóinknak, bérszámfejtést nyújtó szolgáltatóinknak, tanácsadóinknak (mint jogi tanácsadóinknak) és egyéb áruk és szolgáltatások nyújtóinak. A KPMG együttműködik az ilyen szolgáltatókkal, ezért nevünkben kezelni tudják az Ön személyes adatait. A KPMG csak abban az esetben továbbít személyes adatot részükre, ha ezen harmadik fél szolgáltatók megfelelnek az adatkezelésre és biztonságra vonatkozó szigorú előírásainknak. Mi csak a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékben adunk át személyes adatot.
 • Bíróságok, bűnüldöző szervek és szabályozó szervek: a KPMG megoszt személyes adatot a  bírósági, kormányzati, bűnüldözői szervekkel, hogy azok megkereséseire válaszoljon, vagy amennyiben a jogszabályoknak való megfelelés érdekében, vagy jogszerű bírósági ítélet, vagy szabályozás, vagy kormányzati vagy szakmai előírások miatt szükséges.
 • Auditok: személyes adat adatvédelmi és biztonsági auditok miatt és/vagy panasz, vagy biztonsági fenyegetés kivizsgálása vagy megválaszolása miatt is megosztásra kerül.
 • Biztosítók: szakmai szabályaink és üzleti követelményeink szerint jelentős biztosítási fedezettel rendelkezünk üzleti tevékenységeinkre ("biztosítási programunk"). Ez azért hivatott létrejönni, hogy a KPMG hálózat minden tagvállalata számára biztosítsa a költségeihez való hozzájárulást, melyek akkor merülhetnek fel, ha harmadik személy azzal az igénnyel lép fel, hogy ügyfeleink részére nyújtott szolgáltatás során valamilyen negatív esemény következett be. A biztosítási programunk hatékony működése érdekében a biztosítási program a biztosítási piac számos szereplőjét érinti (pl. brókerek, biztosítók, viszontbiztosítók, ezek szakmai tanácsadói és más harmadik felek, akik esetleges kár esetén bevonásra kerülnek). A biztosítási piac némely résztvevője megköveteli, hogy számukra az Önre vonatkozó személyes adatot átadjuk. Az  Ön személyes adatát a biztosítási piac résztvevői felhasználják kockázatvállaláskor és a biztosítási program ügyintézése során, melyben egy olyan követelés merül fel, amelyben az Ön érintett, és az adatok átadása a biztosítási piac résztvevői számára lehetővé teszik, hogy a rájuk vonatkozó jogszabályi és szabályozói követelményeknek megfelelhessenek. A biztosítási piac bizonyos szereplői a mi nevünkben kezelik az adatot (mint az áltaunk igénybe vett fent említett szolgáltatást nyújtók), míg mások tőlünk függetlenül kezelik az Ön adatait.

Ha több információt szeretne tudni a szakmai felelősségbiztosításunkról, az info@kpmg.hue-mail címre küldött e-mailben kérhet.

 

Adattovábbítás EGT-n kívüli országok részére

A KPMG bizonyos személyes adatokat az EGT-n kívülre továbbít, olyan a KPMG hálózat más tagvállalatairészére, akik velünk dolgoznak, vagy a képviseletünkben járnak el a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célok teljesítése érdekében. A KPMG tárol személyes adatokat az EGT-n kívül is. Ebben az esetben az Ön személyes adatai továbbra is védelemben részesülnek az EGT-n kívüli KPMG tagvállalatokkal kötött szerződések révén, amelyek az Európai Bizottság által elfogadott standard adatvédelmi feltételeket tartalmazzák.

 

Az Ön jogai

Ha a KPMG az Ön személyes adatait kezeli, a következő jogokkal élhet:

 •      Hozzáféréshez való jog;
 •      Tájékoztatáshoz való jog;
 •      Helyesbítéshez való jog;
 •      Törléshez való jog;
 •      Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 •      Adathordozhatósághoz való jog;
 •      Tiltakozáshoz való jog.

 

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:

 1.                 Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatjuk Önt a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

     2.                  Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.

Amennyiben az általunk kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy Ön írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Ön köteles az általunk kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az részünkre írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt a KPMG-t ért kárért Ön felel.

     3.                 Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, a KPMG pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben.

Abban az esetben, ha a KPMG nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az Ön törléshez való jogának gyakorlása esetén a KPMG megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további adatkezelőket, akik részére a személyes adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

     4.                 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • a KPMG-nek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön  igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

 

     5.                 Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a KPMG, ha:

•           az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és

•           az adatkezelés automatizált módon történik.

     6.                 Tiltakozáshoz való jog

Ön tiltakozhat a személyes adatai GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.

Ön a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult a KPMG-hez fordulni az:

•           a 1134 Budapest, Váci út 31. címen, valamint

•           a dataprivacykpmghu@kpmg.hu e-mail címen keresztül.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását csak a telefonszám, e-mail cím, cím, értesítési cím kezelése kapcsán adta meg, így annak visszavonása is ezen adatokra terjed ki. Hozzájárulását a fenti postacímeken, illetve e-mail címeken keresztül megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza.

Végül, panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál(NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

telefonszám: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: http://naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR a KPMG által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a KPMG-vel szemben.

 

Általános és Cookie (Süti) tájékoztató 

A KPMG a weboldalának látogatásakor a KPMG további személyes adatait is kezeli (pl. sütik használatával), melyekről részletes adatkezelési tájékoztatást a linkre kattintva olvashat: https://home.kpmg/hu/hu/home/misc/adatvedelem.html

 

Kapcsolat

Amennyiben az adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, vagy több információt szeretne megtudni arról, hogy védjük az Ön személyes adatait (például amikor Európán kívüli országba továbbítjuk) és/vagy a KPMG adatvédelmi tisztviselőjével szeretne kapcsolatba lépni, kérjük írjon e-mailt a dataprivacykpmghu@kpmg.hucímre, vagy keresse a +36-1-8877444 telefonszámon.

 

Adatkezelési Tájékoztató módosítása

A KPMG időről időre módosíthatja a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, ha az aktuális adatkezelési gyakorlatunk is megváltozott. Amikor a jelen tájékoztatóban módosításokat hajtunk végre, az oldal tetején található dátumot frissítjük és bármilyen változásról, ami Önt érinti, tájékoztatjuk azon a csatornán keresztül, amin általában kommunikálunk Önnel.

 

 

Miért válaszd a KPMG-t?

Szakmai és személyes fejlődés

Évente akár 64 órányi szakmai és egyéni készségfejlesztő képzésen fejlesztheted magad.

Mentorod és performance managered folyamatos visszajelzést ad a teljesítményedre vonatkozóan, hogy gyorsabban fejlődj.

Összetartó, motivált csapat

Csapatépítők, karácsonyi parti, inspirációs események, céges programok – online vagy offline, nálunk Te vagy a középpontban és önmagad lehetsz.

A mentális egészség mellett a fizikai jóléted is fontos számunkra. Kollégáink gyakran járnak munka után közösen sportolni vagy neveznek be futóversenyekre, melyeket a cég finanszíroz.

Valódi és releváns tudás

A szakmai tréningeknek és a legkülönbözőbb iparágakban szerzett ismereteknek köszönhetően megtapasztalhatod milyen, amikor a legnagyobb cégek vezetői fordulnak hozzád közvetlenül szakmai segítségért.

Szakmai tudásod nem csak ügyfeleink projektjein, hanem pro-bono munkákon, önkéntes tevékenységek keretében is kamatoztathatod.

Stabil hazai alapok, nemzetközi háttér

Teljesítményértékelés nemzetközi alapokon, hazai mentorok, előléptetés, fizetésemelés – ezek nem csak üres ígéretek, mindez már az első évben lehetséges.

Ha kalandra vágysz, néhány év tapasztalat után kipróbálhatod magad a KPMG külföldi irodáiban is.