Adatkezelési tájékoztató

RÖVID ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a toborzással kapcsolatos adatkezelésről


Bevezetés

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a tárgybani adatkezelés(ek) vonatkozásában a KPMG adatkezelőnek minősül.Az Ön személyes adatainak védelme kiemelten fontos számunkra, ezért a KPMG a GDPRalapján és a WP29-es Adatvédelmi Munkacsoport WP260-as állásfoglalásában írtakratekintettelalábbiakban tájékoztatja Önt röviden azoknak a személyes adatainak kezeléséről, melyeket a jelen weboldalon keresztül indított pályázati folyamat során ad meg.

 

A KPMG adatai az alábbiak:

Cégnév: KPMG Hungária Kft. KPMG Tanácsadó Kft. KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.
Kapcsolattartó: Marketing- és kommunikációs osztály
E-mail cím: info@kpmg.hu
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-063183 Cg. 01-09-698768 N/A
Nyilvántartási szám: N/A N/A 3502
Adószám: 10263332-2-44 12691908-2-44 18147995-2-41
Honlap cím: https://home.kpmg/hu/hu/home.html
Telefonszám: +36 1 887 7100

 

A KPMG HUNGÁRIA KÖNYVVIZSGÁLÓ, ADÓ- ÉS KÖZGAZDASÁGI TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÉS A KPMG TANÁCSADÓ KFT.ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

 • Név: dr. Kustyán Georgina
 • Cím: 1134 Budapest, Váci út 31.
 • E-mail cím: dataprivacykpmghu@kpmg.hu

Ha bármilyen kérdése, vagy észrevétele merül fel a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, állunk rendelkezésére a következő elérhetőségen: dataprivacykpmghu@kpmg.hu. Ezen az elérhetőségen keresztül kapcsolatba léphet velünk akkor is, ha úgy érzi, hogy nem tartjuk be Adatkezelési Tájékoztatónkat.

 

Mire használjuk az Ön személyes adatait?

Elsődlegesen a toborzási tevékenység végzése céljából (beleértve az Ön pályázatának feldolgozása, a belső foglalkoztatást és a kiküldetést), meglévő vagy potenciális összeférhetetlenség ellenőrzése, vagy bármilyen más akadály, ami korlátozza a Munkavállaló tevékenységét, vagy KPMG-n belüli foglalkoztatását; A munkavállalók személyes adatait a következő célokból kezeljük:

Valamint a további alcélokból:

 • IT erőforrásaink kezelése, beleértve infrastruktúra management és üzletfolytonosság érdekében;
 • független tagtársaságokból álló KPMG-hálózaton belül személyes adatok továbbítása, és hozzáférhetővé tétele érdekében;
 • hatóságtól vagy bíróságtól érkező hivatalos megkeresések megválaszolása érdekében;
 • lehetővé tenni a KPMG teljes vagy részleges üzleti vállalkozásának, eszközeinek, vagy kapcsolódó jogainak vagy érdekeltségének tényleges vagy potenciális eladását, vagy átadását a potenciális vevők, kedvezményezettek, egyesülési partnerek, vagy eladók és tanácsadóik részére, vagy lehetővé tenni a velük való összeolvadását, továbbá lehetővé tenni egy üzleti vállalkozás megszerzését, vagy azzal való összeolvadást.

 

Adatkezelés hatása az érintettre

Az adatvédelmi incidensek megelőzése érdekében - melyek súlyos következményekkel járhatnak Önre nézve - a KPMG megtette a megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket.

Adatbiztonság

Az Ön személyes adatait az alábbi ideig őrizzük meg: 

 • A személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelése alapvetően a pályáztatási eljárás időtartamára terjed ki. Amennyiben Ön kerül kiválasztásra, a jelentkezéssel kapcsolatban megadott adatai az első munkanapjától számított legkésőbb 90 napon belül kerülnek anonimizálásra.
 • Amennyiben nem Ön kerül kiválasztásra, személyes adatai az erről történő kiértesítést követő 30 napon belül kerülnek anonimizálásra.
 • Amennyiben Ön nem került felvételre, de kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is megőrizzük személyes adatait, a jövőben megüresedő – hasonló – pozíciókról történő értesítés érdekében, hozzájárulása alapján a jelentkezéstől számított 2 évig őrizzük meg adatait. Ha Ön nem járul hozzá adatai megtartásához, adatait az erről történő kiértesítést követő 30 napon belül anonimizáljuk

 

Kezeljük-e személyes adatait emberi beavatkozás nélkül?

 • Automatizált döntéshozatalt, ideértve profilalkotást az Adatkezelők és Adatfeldolgozó az adatkezelés tekintetében végeznek.

 

Adattovábbítás:

 • Megosztunk személyes adatokat Önről a KPMG hálózat más tagvállalataival a nemzetközi elköteleződés részeként, továbbá a KPMG International-vel és más tagvállalatokkal, amennyiben szükséges.
 • Nem osztjuk meg a személyes adatokat olyan harmadik személyekkel, adatkezelőkkel és adatfeldolgozókkal, akikkel nem vagyunk kapcsolatban, kivéve, ha az Ön kérésének teljesítése érdekében a jogos szakmai és üzleti érdekünk alapján szükséges, és/vagy amennyiben azt a jogszabály, vagy szakmai standardok előírják, vagy felhatalmazást adnak rá.
 • A KPMG nem továbbít és nem tárol személyes adatokat az EGT-n kívül.

 

Az Ön jogai

A jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:Ha a KPMG az Ön személyes adatait kezeli, a következő jogokkal élhet:

 • Hozzáféréshez való jog;
 • Tájékoztatáshoz való jog;
 • Helyesbítéshez való jog;
 • Törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Adathordozhatósághoz való jog;
 • Tiltakozáshoz való jog.

 

Kérelmet nyújthat be és a jogait gyakorolhatja a KPMG dataprivacykpmghu@kpmg.hu elérhetőségén keresztül. Mi minden ésszerű gyakorlati erőfeszítést megteszünk, hogy a kérését teljesítsük, mindaddig, amíg az összhangban áll az alkalmazandó jogszabályokkal és a szakmai standardokkal.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását a dataprivacykpmghu@kpmg.hu e-mail címen keresztül megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza.

Végül, panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál(NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

 • postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • telefonszám: +36 (1) 391-1400
 • fax: +36 (1) 391-1410
 • e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: http://naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR a KPMG által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a KPMG-vel szemben.

 

Részletes tájékoztató


A KPMG toborzással kapcsolatos részletes adatkezelési tájékoztatóját a linkre kattintva olvashatja el.

Kapcsolat

Amennyiben az adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, vagy több információt szeretne megtudni arról, hogy védjük az Ön személyes adatait (például amikor Európán kívüli országba továbbítjuk) és/vagy a KPMG adatvédelmi tisztviselőjével szeretne kapcsolatba lépni, kérjük írjon e-mailt a dataprivacykpmghu@kpmg.hucímre, vagy keresse a +36-1-8877444 telefonszámon.

 

Adatkezelési Tájékoztató módosítása

A KPMG időről időre módosíthatja a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, ha az aktuális adatkezelési gyakorlatunk is megváltozott. Amikor a jelen tájékoztatóban módosításokat hajtunk végre, az oldal tetején található dátumot frissítjük és bármilyen változásról, ami Önt érinti, tájékoztatjuk azon a csatornán keresztül, amin általában kommunikálunk Önnel.

 

Miért válassz bennünket?


Évente akár 64 órányi szakmai és egyéni készségfejlesztő képzésen képezheted magad tovább.


Részmunkaidő és részleges otthoni munkavégzés, hogy egyensúlyban legyen a munkád és a magánéleted.


Nálunk fontos az egészség és a jó hangulat. Kollégáink gyakran járnak munka után közösen sportolni vagy neveznek be futóversenyekre, melyeket a cég finanszíroz.


Kollégáink 80% -a büszke arra, hogy nálunk dolgozik.


Évente 3 munkanapot szentelhetsz önkéntes tevékenységekre.


Ha kalandra vágysz, néhány év tapasztalat után kipróbálhatod magad a KPMG külföldi irodáiban is.


Pályakezdő teljes állásban dolgozó kollégáknak Apple iPhone és laptop mindenkinek az első napon, hogy stílusosan végezhesd munkádat.